Välkommen till BarnPsykologGruppen

Vi erbjuder hjälp/stöd genom samtal med barn, ungdomar, föräldrar och familjer.

Startsida

Välkommen till BarnPsykologGruppen !

BarnPsykologGruppen erbjuder hjälp/stöd genom samtal med barn, ungdomar, föräldrar och familjer.
Vi utför också barnpsykologiska utredningar – oftast på uppdrag från skola eller socialtjänst, men också från föräldrar.
Därutöver arbetar vi också med konsultation/handledning till personal inom skola, socialtjänst, HVB-hem och familjehem

Samtalsbehandling

Familjesamtal

Om ni har svårigheter som omfattar flera i familjen erbjuder samtal med hela eller delar av familjen. Det kan röra sig om problem som har uppstått efter att ni separerat och tillkomst av nya ”bonusmedlemmar” i familjen. Vi överenskommer med er om vad samtalen ska handla om och vilka familjemedlemmar som ska delta.

Föräldrarådgivning

I de fall du/ni kan behöva råd och stöd i föräldrarollen antingen med den ena eller båda föräldrarna. Det kan handla om att barnet är nedstämt eller oroligt, drar sig undan eller börjat reagera med ilskeutbrott och inte vill ta tillsägelser.

Barnterapi

Om ditt barn har egna svårigheter som hämmar psykisk hälsa och utveckling. Till exempel om ditt barn har varit med om förlust av en viktig person, över tid levt under påfrestande känslomässig stress eller utsatt för traumatiska omständigheter.

Tonårssamtal

Ifall din tonåring hamnat i svårigheter som orsakat psykisk ohälsa. Det kan uttrycka sig i nedstämdhet, aggressivitet eller tankar och känslor som en existentiell krisreaktion. Vi överenskommer med tonåringen och föräldrar om ramar och syfte med kontakten och kan sedan ha en individuell kontakt med ungdomen.

Krissamtal

Ibland råkar familjer, barn/ungdomar ut för omständigheter som leder till kriser. Ni kanske har genomgått en svår skilsmässa, förlorat en person viktig för familjen eller behövt flytta vilket lett till förlust av socialt umgänge och kamratrelationer. Vi kan då erbjuda samtalsstöd till er som familj, eller delar av den.

Våra legitimerade och erfarna barnpsykologer kan hjälpa dig och ditt barn!