Utredningar

Psykologutredningar

Ibland behövs ökad förståelse för hur ett barn eller ungdom fungerar. Kanske har ni som familj funderat över vad det är som blir svårt för barnet i skolan eller med kamrater? Kanske har du som tonåring själv börjat fundera över vad det är som gör livet så extra utmanande för dig. Hos oss på BarnPsykologGruppen kan ni få hjälp med olika typer av psykologutredningar.

Neuropsykiatrisk utredning

Med benämningen neuropsykiatri menas vanligen funktionsvariationer så som autism eller ADHD. Vid dessa utredningar samarbetar vi med barnpsykiater. Här kan du läsa lite mer om neuropsykiatriska svårigheter (länk).

Kognitiv utredning

En kognitiv bedömning görs för att kartlägga ett barns eller en tonårings intellektuella kapacitet. Det kan t.ex. vara ett uppdrag att bedöma barnets begåvningsnivå för att kunna erbjuda rätt hjälp i olika inlärningssituationer. Här kan du läsa lite mer om detta 

Samspelsbedömning 

En samspelsbedömning syftar till att belysa barns och föräldrarnas samspel och relation. Det kan handla om hur anknytningen mellan barn och förälder/rar kan förstås bättre så att rätt behandling kan erbjudas.

Barnpsykologisk utredning

För att ta reda på mer om hur ditt barn mår och att du som förälder bättre ska kunna förstå ditt barn kan en känslomässig utredning vara en bra början på fortsatt stöd.

Utredningar på uppdrag av socialtjänst eller behandlingshem

Vi har lång erfarenhet av att göra både barnpsykologutredningar och psykologutredningar av vuxna till socialtjänst och HVB-hem. Vanliga uppdrag kan vara att bedöma hur ett barn mår, relationen mellan ett barn och dess familjehem eller relationen mellan ett barn och dess biologiska föräldrar. Det kan också röra sig om ett uppdrag att bedöma en förälders föräldraförmåga. Kontakta oss gärna för en diskussion kring ert önskemål.

Adoption – under utredning

Vi utför psykologbedömningar inför adoption.