Utredningar

Mer text går att ha här och ha olika bilder på varje sida.

Psykologutredningar och neuropsykiatriska utredningar

FÖR PRIVATA FAMILJER

Ibland behövs ökad förståelse för hur ett barn/ungdom fungerar. Kanske har ni som familj funderat över vad det är som blir svårt för ditt barn i skolan eller med kamrater? Kanske har du som tonåring själv börjat klura över vad det är som gör livet så extra utmanande för dig?. Hos oss på BarnPsykologGruppen kan du/ni få hjälp med olika typer av psykologutredningar. Nedan följer några vanliga upplägg

Skolpsykologutredning

Kognitiv bedömning; görs för att ta kartlägga ett barns/tonårings intellektuella kapacitet. T.ex. kan det vara ett uppdrag att bedöma barnets begåvningsnivå för att kunna erbjuda rätt hjälp i inlärningssituationen. Här kan du läsa lite mer om detta, (länk till SPSM)

Neuropsykiatrisk utredning

Med benämningen neuropsykiatri menas vanligen funktionsvartioner så som autismspektrum eller ADHD. Vid dessa utredningar samarbetar vi med en barnpsykiater. Här kan du läsa lite mer om neuropsykiatriska svårigheter (länk)

Samspelsbedömning 

Samspelsbedömning syftar till att belysa barnet och föräldrarnas samspel och deras relation. Det kan t ex handla om hur anknytningen mellan barn och förälder/rar kan förstås bättre, för att rätt behandling ska kunna erbjudas.

Emotionell utredning

Hur mår mitt barn? Varför blir det så svårt ibland?

Psykologintyg

Under en behandling, kan det ibland uppstå behov av ett psykologintyg. Vi skriver generellt INTE ut intyg utan att vi har haft en behandlande kontakt innan, gäller din förfrågan t.ex. psykologintyg av ett barn inför en vårdnadstvister, vill vi tydliggöra att vi inte åtar oss sådana uppdrag. 

Utredningar på uppdrag av socialtjänst eller behandlingshem

Vi har lång erfarenhet av att göra både barnpsykologutredningar och psykologutredningar av vuxna åt socialtjänst, HVB-hem och dylika aktörer. Vanliga uppdrag kan vara att bedöma måendet hos ett barn, funderingar relationen mellan ett barn och dess familjehem alt relationen mellan ett barn och dess biologiska förälder/rar. Det kan också röra sig om ett uppdrag att bedöma en förälders föräldraförmåga. Kontakta oss gärna för en diskussion kring ert önskemål. Vi är vana att skäddarsy utredningar och bedömningar på uppdrag av socialtjänst, HVB-hem eller andra utredning/behandlingshem.