Utbildning

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar utifrån vår barnpsykologiska kompetens och anpassar efter era behov. Exempel på utbildningsinnehåll kan vara krishantering, barns och ungdomars utveckling, anknytning eller neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Några av våra tidigare uppdragsgivare har varit polismyndigheter, TV-produktionsbolag, förskolor, skolor samt till andra verksamma inom det barnpsykiatriska området.