Samtalsbehandling

Samtalsbehandling

Familjesamtal

Om ni har svårigheter som omfattar flera i familjen erbjuder samtal med hela eller delar av familjen. Det kan röra sig om problem som har uppstått efter att ni separerat och tillkomst av nya ”bonusmedlemmar” i familjen. Vi överenskommer med er om vad samtalen ska handla om och vilka familjemedlemmar som ska delta.

Föräldrarådgivning

Ibland kan man som förälder behöva råd och stöd i sin föräldraroll. Det kan handla om att barnet är nedstämd eller oroligt, drar sig undan eller har börjat reagera med ilskeutbrott och har svårt att ta tillsägelser. 

Barnterapi

Barnterapi kan erbjudas om ditt barn har egna svårigheter som hämmar psykisk hälsa och utveckling. Det kan handla om att ditt barn har varit med om en förlust av en viktig person, levt under påfrestande känslomässig stress under en längre tid eller varit utsatt för traumatiska omständigheter. 

Tonårssamtal

Om din tonåringen hamnat i svårigheter som orsakat psykisk ohälsa kan hen behöva en egen samtalskontakt. Den psykiska ohälsan kan uttrycka sig i nedstämdhet, aggressivitet eller tankar och känslor som en existentiell krisreaktion. Innan tonårsterapin påbörjas, kommer vi överens med tonåringen och föräldrar om ramar och syfte med kontakten. 

Krissamtal

Ibland råkar familjer, barn eller ungdomar ut för omständigheter som leder till kriser. Ni kan kanske har genomgått en svår skilsmässa eller förlorat en viktig person för familjen. Kanske har ni behövt flytta till lett till förlust av socialt sammanhang och kamrater. Vi kan då erbjuda samtalsstöd till er som familj eller till delar av den.