Om oss

Mer text går att ha här och ha olika bilder på varje sida.

BarnPsykologGruppen bildades 2000 och vi som arbetar här är alla legitimerade psykologer och flera av oss är också legitimerade psykoterapeuter. Vi har lång och bred erfarenhet av bedömnings-, utrednings-, och behandlingsarbete av barn/tonåringar och deras familjer. Vi har också rådgivande samtal med föräldrar och blivande föräldrar gällande frågor kring barns – och tonåringars utveckling. Vi gör också adoptionsutredningar.

Vi som arbetar här är:

Dick Westlund

Leg psykolog
Leg psykoterapeut

Jag har arbetat i drygt 40 år med barn, ungdomar och deras familjer. Den första tiden med ungdomar i miljöterapeutiskt behandlingsarbete, därefter i barnpsykiatriskt öppenvårdsarbete inklusive som enhetschef på en PBU/BUP-mottagning.  Min psykoterapeututbildning är med inriktning på barn och ungdomar i grupp och jag arbetar med grupp-och familjeperspektiv, även i individuella terapier. Jag har under många år arbetat med handledning av behandlingspersonal samt utbildningsverksamhet för personal anställda inom BUP.

Ann-Charlotte Edlund

Leg psykolog leg psykoterapeut 

Handledare och lärare i psykoterapi

AnnSophie Darby

Leg psykolog

Viveka Seitz

Leg psykolog