Om oss

Mer text går att ha här och ha olika bilder på varje sida.

BarnPsykologGruppen bildades 2000 och vi som arbetar här är alla legitimerade psykologer och flera av oss är också legitimerade psykoterapeuter. Vi har lång och bred erfarenhet av bedömnings-, utrednings-, och behandlingsarbete av barn/tonåringar och deras familjer. Vi har också rådgivande samtal med föräldrar och blivande föräldrar gällande frågor kring barns – och tonåringars utveckling. Vi gör också adoptionsutredningar. 

Vi som arbetar här är:

AnnSophie Darby

Ann-Charlotte Edlund

Viveka Seitz

Dick Westlund