Om oss

BarnPsykologGruppen grundades 2000 och vi som arbetar här är alla legitimerade psykologer och flera av oss är också legitimerade psykoterapeuter. Vi har lång och bred erfarenhet av bedömnings-, utrednings-, och behandlingsarbete av barn/tonåringar och deras familjer. Vi har också rådgivande samtal med föräldrar och blivande föräldrar gällande frågor kring barns – och tonåringars utveckling. Vi gör också adoptionsutredningar.

Vi som arbetar här är:

Ann-Charlotte Edlund

Leg psykolog, leg psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi.

Jag har en mångårig och bred erfarenhet av bedömningar och behandlingsarbete i form av stödsamtal, korttids- och psykoterapier, krissamtal med barn, tonåringar och unga vuxna, föräldrarådgivning samt familjesamtal.  Jag har tidigare erfarenhet av att arbeta som skolpsykolog men har också arbetat inom både öppen och sluten psykiatrisk vård inom BUP och har haft handlednings – och konsultuppdrag. Jag gör också olika psykologiska – och neuropsykiatriska utredningar. De senaste åren har jag också ägnat lite tid till undervisning och utbildningsfrågor samt föreläst.  

AnnSophie Darby

Leg psykolog

Jag har arbetat som psykolog sedan 1995 och under alla år har min inriktning varit  barn och ungdomar samt deras familjer. Sedan 2000 arbetar jag deltid som skolpsykolog och deltid på BPG. Jag har tidigare erfarenhet av arbete inom miljöterapeutiska verksamheter och inom PBU (numera BUP) det vill säga inom barnpsykiatrisk öppenvård . Utöver utbildningar inom framför allt diagnostik på Ericastiftelsen så har jag bland annat vidareutbildat mig i mentaliseringsbaserad terapi (MBT).

Dick Westlund

Leg psykolog
Leg psykoterapeut

Jag har arbetat i drygt 40 år med barn, ungdomar och deras familjer. Den första tiden med ungdomar i miljöterapeutiskt behandlingsarbete, därefter i barnpsykiatriskt öppenvårdsarbete inklusive som enhetschef på en PBU/BUP-mottagning.  Min psykoterapeututbildning är med inriktning på barn och ungdomar i grupp och jag arbetar med grupp-och familjeperspektiv, även i individuella terapier. Jag har under många år arbetat med handledning av behandlingspersonal samt utbildningsverksamhet för personal anställda inom BUP.

Viveka Seitz

Leg psykolog

Färdig leg. psykoterapeut 2022.

Jag har arbetat som psykolog sedan 2005, och har min främsta yrkeserfarenhet från barnpsykiatrin (BUP), både på vanlig öppenvårdsmottagning och på specialistmottagning. Jag har även erfarenhet från arbete som skolpsykolog och organisationskonsult. Sedan start har jag vidareutbildat mig kontinuerligt inom flertalet områden, där de längre utbildningarna har varit 1,5 års vidareutbildning inom barndiagnostik, och en treårig psykoterapeututbildning (som jag kommer avsluta under 2022).