Konsultation / handledning

Mer text går att ha här och ha olika bilder på varje sida.

Konsultation / handledning

Om du själv, din arbetsgrupp eller – om du är chef – din personal behöver hjälp kring konkreta situationer eller under en pågående process så är konsultation / handledning både ett sätt att klara av svåra situationer och ett sätt att fortbilda sig för att bättre kunna hantera framtida svårigheter. Genom konsultation / handledning kan vi komplettera personalgruppens kunskap och erfarenheter med vår långa erfarenhet. Personalen får därigenom en bredare förståelse för situationen och kan hitta nya sätt att bemöta problemet. Vi erbjuder handledning enskilt eller i grupp och handledningen kan antingen ske i våra lokaler /på vår mottagning på Birger Jarlsgatan i Stockholm eller på de handleddas arbetsplats. Vi har bland annat erfarenhet av att handleda andra psykologer, t.ex. skolpsykologer, personal inom förskola och skola samt personal inom socialtjänsten.

Utbildning

Vi erbjuder både kortare och mer omfattande utbildningar inom t.ex. krishantering, barns och ungdomars utveckling och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (-variationer?). De som hittills har använt sig av våra utbildningar har kommit från så skilda områden som t.ex. polisen, TV-produktionsbolag, förskola/skola samt andra yrkesverksamma inom psykologisk / psykiatrisk utredning och behandling det vill säga socionomer, psykologer och psykiatrer.