Adoption

Mer text går att ha här och ha olika bilder på varje sida.

INFÖR ADOPTION

Vi har sedan några år tillbaka gjort psykologbedömningar inför adoption. Förfrågan kommer de från den/de sökande blivande föräldrarna, utifrån att det land man önskar adoptera från, har ett specifikt önskemål om psykologintyg. Vad som ska ingå i utredningen, bestäms av det land som är aktuellt, något din adoptionsförmedling kan svara på.